Βάσεις Δεδομένων Ι
Καθηγητής Μαθήματος
Μεταπτυχιακοί:   


Ώρες Μαθήματος Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 9-11
Αίθουσα: B4
Ώρες Φροντιστηρίου  
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 9-11
Αίθουσα: B4
Αντικείμενο του Μαθήματος  
Σκοπός και χρήση συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μοντέλα Δεδομένων, Σχήματα Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Βάσεων Δεδομένων. Mοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων, Περιορισμοί, Γενικεύσεις. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. SQL. QBE. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Μεθοδολογία Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων. Δομή Αρχείων, Φυσική Oργάνωση, Βuffer Management, Aπεικόνιση Δομών σε Αρχεία. Δεικτοδότηση (Ιndexing) και Κατακερματισμός (Hashing). Μελέτη υπαρχόντων συστημάτων.
Ύλη του Μαθήματος   Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016

Tα παρακάτω κεφάλαια αναφέρονται στο βιβλίο: R. Elmasri, S.B. Navathe "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", έκδοση

 • κεφ. 1 (Βάσεις δεδομένων και Χρήστες Βάσεων Δεδομένων)
 • κεφ. 2 (Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων)
 • κεφ. 3 (Μοντελοποίηση Δεδομένων με χρήση του μοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων)
  • όχι 3.8 ναι στα υπόλοιπα
 • κεφ. 4 (Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων)
  • ναι 4.1 έως και 4.5 , και 4.8
 • κεφ. 5 (Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων)
 • κεφ. 6 (Η Σχεσιακή Άλγεβρα και ο Σχεσιακός Λογισμός)
 • κεφ. 7 (Σχεσιακός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων με Απεικόνιση Μοντέλου ΟΣ)
 • κεφ. 8 (SQL - 99 : Ορισμός Σχήματος, Βασικοί Περιορισμοί και Ερωτήσεις)
 • κεφ. 9 (Περισσότερη SQL: Βεβαιώσεις, Όψεις και Τεχνικές Προγραμματισμού)
 • κεφ. 10 (Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων)
 • κεφ. 11 (Αλγόριθμοι Σχεδιασμού Σχεσιακών Βάσεων Δεδομέων)
  • Μόνο 11.1, 11.2
 • κεφ. 12 (Μεθοδολογία Πρακτικού Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων)
  • Μόνο 12.1, 12.2
 • κεφ. 13 (Αποθήκευση σε Δίσκο, Βασικές Οργανώσεις Αρχείων και Κατακερματισμός)
 • κεφ. 14 (Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία)

Tα παρακάτω κεφάλαια αναφέρονται στο βιβλίο: «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων - Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων -Silberschatz, Korth, Sudarshan - Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας -6η έκδοση»
 • κεφ. 1 Εισαγωγή
 • κεφ. 2 Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο
 • κεφ. 3 Εισαγωγή στην SQL
 • κεφ. 4 Μεσαίου Επιπέδου Λειτουργίες της SQL
 • κεφ. 5 Προχωρημένες Λειτουργίες της SQL
  • 5.4-5.6 εκτός
 • κεφ. 6 Τυπικές Σχεσιακές Γλώσσες Ερωτημάτων
 • κεφ. 7 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων και το Μοντέλο Οντότητας-Σχέσης
  • 7.9 εκτός
 • κεφ. 8 Σχεδίαση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
  • 8.6-8.9 εκτός
 • κεφ. 10 Δομές Αρχείων και Αποθήκευσης
 • κεφ. 11 Λειτουργίες Ευρετηρίου και Κατακερματισμού
  • 11.9 εκτός
 • Παράρτημα C Άλλες Γλώσσες Επερωτήσεων (QBE)
Διαφάνειες του μαθήματος  
 1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 2. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER)
 3. Σχεσιακό Μοντέλο Ι
 4. Σχεσιακό Μοντέλο ΙΙ
 5. Σχεσιακό Μοντέλο ΙΙΙ
 6. SQL I
 7. SQL II
 8. Query by example (QBE)
 9. Περιορισμοί ακεραιότητας
 10. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις
 11. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση
 12. Αποθήκευση και δομές δεδομένων
 13. Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων Ι
 14. Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων II
Διαφάνειες φροντιστηρίου
 1. Ανάλυση Απαιτήσεων
 2. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER)
 3. Σχεσιακό Μοντέλο
 4. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις - Κανονικές Μορφές
 5. Σχεσιακή Άλγεβρα
 6. SQL
 7. QBE
 8. Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία
 9. Επαναληπτικό Φροντιστήριο
Εργασίες:
Βαθμοί  
Βιβλιογραφία και
χρήσιμες διευθύνσεις
  
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων - Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων -Silberschatz, Korth, Sudarshan - Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας - 6η Έκδοση
 • R. Elmasri, S.B. Navathe "Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - 6η Έκδοση".
 • Μ. Ξένος, Δ. Χριστοδουλάκης "Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων".
Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης :  
Ανακοινώσεις  
στο my.ceid ...