Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Καθηγητής Μαθήματος
Υπεύθυνος Φροντιστηρίου 
 
Μεταπτυχιακοί:   

Ώρες Μαθήματος Ημέρα:   Δευτέρα
Ώρα:      09:00-11:00
Αίθουσα: Β4
Ώρες Φροντιστηρίου 
Ημέρα:    Πέμπτη
Ώρα:      19:00-21:00
Αίθουσα: Β4
Αντικείμενο του Μαθήματος  
Μέθοδοι Χωρικής Προσπέλασης (Spatial Αccess Μethods). Δομές Ευρετηρίων για Βάσεις Πολυμέσων, Βάσεις Δεδομένων Εικόνων. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων. Αντικειμενοστρεφή και Αντικειμενο-σχεσιακά Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων. Επεξεργασία Δοσοληψιών, Tεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας, Tεχνικές Aνάκαμψης Βάσεων Δεδομένων. Kατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Κειμένου, XML και Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο. Έννοιες Εξόρυξης Δεδομένων. Αναδυόμενες Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές.
Ύλη του Μαθήματος  

Οι διαφάνειες του μαθήματος και επικουρικά τα παρακάτω κεφάλαια:

από το βιβλίο: Elmasri - S.B. Navathe, Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 6η έκδοση, Eκδοσεις Δίαυλος.

 • Κεφάλαιο 14
  Ενότητες: 14.1, 14.2,14.3
 • Κεφάλαιο 15
  ΟΛΟΚΛΗΡΟ
 • Κεφάλαιο 17
  Ενότητες: 17.1, 17.2,17.3, 17.4,17.5
 • Κεφάλαιο 18
  Ενότητες: 18.1,18.3, 18.4,18.5
 • Κεφάλαιο 19
  Ενότητες: 19.1, 19.2,19.3,19.5,19.7
 • Κεφάλαιο 20
  ΟΛΟΚΛΗΡΟ
 • Κεφάλαιο 24
  Ενότητα 24.2,24.3
 • Κεφάλαιο 25
  Ενότητα 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5
 • Κεφάλαιο 27
  Ενότητα 27.1, 27.2.1, 27.2.2, 27.3 ,27.4 ,27.6
 • Κεφάλαιο 29
  Ενότητα 29.2

από το βιβλίο: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων - Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων -Silberschatz, Korth, Sudarshan - Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας - 6η Έκδοση

 • Κεφάλαιο 8
  Ενότητες: 8.1, 8.2
 • Κεφάλαιο 12
  Ενότητες: 12.1 έως 12.4
 • Κεφάλαιο 13
  Ενότητες: 13.1 έως 13.5.5(όχι 13.5.5.1 και μετά) ,εκτός 13.3.4
 • Κεφάλαιο 14
  Ενότητες: 14.1 έως 14.4
 • Κεφάλαιο 15
  ΟΛΟΚΛΗΡΟ
 • Κεφάλαιο 16
  Ενότητες: 16.1 έως 16.4, 16.5.2, 16.6
 • Κεφάλαιο 17
  Ενότητες: 17.1, έως 17.4, 17.6, 17.9.6
 • Κεφάλαιο 19
  Ενότητες: 19.1 έως 19.3, 19.5.1.1, 19.5.1.3, 19.5.1.4, 19.7
 • Κεφάλαιο 22
  Ενότητες: 22.1 έως 22.3, εκτός 22.3.2.3
 • Κεφάλαιο 23
  Ενότητες: 23.2 έως 23.4
Διαφάνειες του μαθήματος  
Φροντιστήρια:
Ασκήσεις
Φροντιστήρια Παλαιότερων Ετών:
Χρήσιμες διευθύνσεις  
Βιβλιογραφία  
 • R. Elmasri - S.B. Navathe, Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 6η έκδοση, Eκδοσεις Δίαυλος.
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων - Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων -Silberschatz, Korth, Sudarshan - Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας - 6η Έκδοση