Γλωσσική Τεχνολογία
Καθηγητής Μαθήματος
Υπεύθυνοι Μεταπτυχιακοί
Περιγραφή:  

Δομή του μαθήματος

Διαφάνειες Μαθήματος 2013-14:
Διαφάνειες Φροντιστηρίου 2012-13:
Άσκηση 2013-14: Εκφώνηση άσκησης 2013-2014
Ημ/νια Παράδοσης: 10/02/2014
Τρόπος Παράδοσης: με email στα simaki@ceid.upatras.gr ή aravantino@ceid.upatras.gr
Εργαλεία:  
Further Reading:  


POS-tagging & corpora:
 • Brill tagging process
 • KWIC Concordance for Windows
 • KWIC concordancer.exe (εγκαταστήστε το και πειραματιστείτε)
 • KeyWord in Context Research Tool for the Web
 • ILSP Greek Corpus

 • Decision Trees:
 • Useful Introductory Material
 • Decision Trees Sofware

 • Stemming:
 • Porter Stemmer

 • NLP-fun  
  Πηγές για Python: Links Βιβλία
  Τελευταίας Ενημέρωση :  
  Ανακοινώσεις  
  Οι ανακοινώσεις βρίσκονται στο forum του my.ceid.
  Υλικό Παλαιότερων Ετών
  Διαφάνειες Μαθήματος 2011-12:
  Διαφάνειες Φροντιστηρίου 2011-12:
  (Python)
  Διαφάνειες Φροντιστηρίου 2009-10:
  (C# και Python)
  Άσκηση Σεπτεμβρίου 2011-12: