Γλωσσολογική και Υπολογιστική Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Καθηγητής Μαθήματος , .
Ώρες Μαθήματος
Αντικείμενο του Μαθήματος  

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που έχουν ενσωματωθεί σε εφαρμογές Διαδικτύου, με στόχο να καταστήσουν τις τελευταίες πιο αποτελεσματικές και εύχρηστες τόσο από τους τελικούς χρήστες όσο και από άλλα υπολογιστικά προγράμματα.
Συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε την εφαρμογή τεχνικών γλωσσικής επεξεργασίας:

 • Στην εξατομίκευση της πληροφορίας του Παγκόσμιου Ιστού
 • Στην αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων
 • Στην αναζήτηση πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Στη θεματικά προσανατολισμένη προσκομιδή ιστοσελίδων από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Στην ανάπτυξη δικτύων σημασιολογικά συσχετισμένων λημμάτων
 • Στην ανίχνευση παραποιημένου περιεχομένου στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού
 • Στη λειτουργία και την απόδοση των μηχανών αναζήτησης
 • Στη δεικτοδότηση της πληροφορίας του αόρατου Ιστού
 • Στην κατηγοριοποίηση δυναμικά μεταβαλλόμενων δεδομένων
 • Στην ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της ανάκτησης
 • Στην Διαχείρηιση των δεδομένων της Wikipedia
 • Στην Προσαρμοστική παρουσίαση ιστοτόπων και κατασκευή recommendation engines
 • Στην ανάλυση αρχείων καταγραφής της αλληλεπίδρασης χρηστών με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού

Εξέταση  
Όπως αναφέρθηκε στο μάθημα, η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με την παράδοση 2 εργασιών:
 • Μια μικρή αναφορά για τα στάδια ανάλυσης, τα οποία αναλύθηκαν στις πρώτες έξι διαλέξεις του μαθήματος. Η αναφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες.
 • Μια εργασία για μια δημοσίευση που θα προέρχεται είτε από την λίστα δημοσιεύσεων στην σελίδα του μαθήματος, είτε μια εργασία που θα επιλέξετε ελεύθερα εσείς, και η οποία θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί την διετία 2011-2012.
 • Λεπτομέρειες για την εξέταση...
Διαφάνειες Μαθήματος 2012-13:
Θέματα και ύλη παρουσιάσεων  

 

Σημείωση : Για υλικό για το WordNet μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας δώσω υλικό

Ανακοινώσεις