Διαχείριση Περιεχομένου Παγκόσμιου Ιστού και Γλωσσικά Eργαλεία
Καθηγητής Μαθήματος
Υπεύθυνοι Διδακτορικοί
Ώρες Μαθήματος Ημέρα:  ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα:  11:00 - 13:00
Αίθουσα:  Β3
Ώρες Φροντιστηρίου Ημέρα:  ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα:  11:00 - 13:00
Αίθουσα:  Β3

Το φροντιστήριο και το μάθημα θα πραγματοποιούνται στο ίδιο δίωρο.
Περιγραφή:  

Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαφάνειες Μαθήματος :  
  • Διάλεξη 1: Εισαγωγικές Έννοιες [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 2: Γλώσσα και Αναζήτηση Πληροφορίας [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 3: Εξόρυξη Κειμένου [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 4: Προσκομιστές Πληροφορίας [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 5: Εξόρυξη Πληροφορίας [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 6: Εξαγωγή Πληροφορίας [pdf] - [pptx]
  • Διάλεξη 7: N-grams [pdf] - [ppt]
  • Διάλεξη 8: Ontology Engineering [pdf]
Διαφάνειες Φροντιστηρίων :  
Project 2013: Εκφώνηση Ημ. Παράδοσης: 20/06/2013
Πηγές για Python: Links Βιβλία
Πρόγραμμα εξέτασης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Αποτελέσματα εξέτασης :  
Τελευταία Ενημέρωση :  
Ανακοινώσεις  
Οι ανακοινώσεις βρίσκονται στο forum του my.ceid.
Υλικό Παλαιότερων Ετών
Διαφάνειες Μαθήματος (προηγούμενων ετών):  
Project 2012: