Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εργαστήριο συστημάτων βάσεων δεδομένων εστιάζει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των συστημάτων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας:

  • Πολυμεσικά συστήματα βάσεων δεδομένων
  • Τεχνολογίες υπερκειμένου
  • Μηχανές αναζήτησης παγκοσμίου ιστού
  • Εξόρυξη δεδομένων
  • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Το εργαστήριο συστημάτων βάσεων δεδομένων (DBLab) ιδρύθηκε το 1998 (Προεδρικό Διάταγμα 382/98 ΦΕΚ Α 256/16-11-1998) και διατηρεί σχέσεις με την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής.

Το DBLab, υπό την εποπτεία του καθ. Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, απασχολεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Έως τις αρχές του 2014 ήταν υπό την εποπτεία του εκλιπόντος καθ. Δημητρίου Χριστοδουλάκη.
Για επιπλέον πληροφορίες, ερωτήσεις και παρατηρήσεις επικοινωνήστε με